Regjeringen legger fram ny lov om god handelsskikk

foto