Regjeringen verner 28 skogområder: Syv av dem er i Telemark

foto