Ny person med korona innlagt på Sykehuset Telemark

foto