Har vedtatt å stenge ned kommunen. Det får konsekvenser for hele Grenland

foto