Stor politiaksjon mot båt – bombegruppa fra Oslo tilkalt