– Eiendomsskatten har økt fra 50 til 150 millioner

foto