Stilte opp i hopetall under bygdas første Pride. – Veldig moro og ikke minst viktig

foto