Det går riktig vei: 3.500 færre arbeidsledige i fylket på to uker