Kanoner og ansatte går døgnet rundt. Dette er åpningsplanene

foto