Stupte uti og la ut på svøm i strømningene. – Hadde fått en idé

foto