Skiltet har hengt på veggen i 10 år. Nå vekker det sterke reaksjoner

foto