Kommunen vil nekte dem å skjenke alkohol så lenge Thomas jobber der