Han ranet en bank i 2011 – slipper å sone i fengsel

foto