I NATT: Væpnet aksjon - pågrep to menn for trussel med våpen