Ildsjelen som får oss til å se at det nytter

foto