Brødre må sitte inne. Har ikke fått avhørt skuddoffer (17)