Aasland vil ikke si om kommunene får veto mot vindkraft