Har fått alvorlige plager: Lege roper varsku om fysioterapeuter som bruker sprøyter