Flere hundre har møtt opp på rådhusplassen- står sammen med folket i Ukraina

foto