Flere grupper vil ha lavere toppfart på norske veier