Hun ansatte ny sjef. Nå får hun kritikk for måten det ble gjort på

foto