Protestaksjon har samlet inn over 14,5 millioner kroner

foto