Lover titalls millioner i støtte – men bare hvis kommunen får overta dem

foto