Langt færre ulykker med veteranbiler enn vanlige biler

foto