– Bilen fortsatte ut på veien, med jenta under

foto