Tivolisaken: – Vi har egentlig ikke noe ansvar utover det at vi tildeler plass