– Det er viktig å prøve ut ting og skape eit godt miljø