– Aldri sett noe så stort verken som dykker eller fisker