Frykter bilisters «sparegrep»: – Kan fort bli en dyrekjøpt erfaring