Oppdragene hoper seg opp. Så mange ganger har bilbergerne måttet rykke ut til nå