Denne inneholder informasjon om 6.000 pasienter. Kan være ødelagt etter brann

foto