Over 5.000 pasienter mistet fastlegekontoret - jobber for fullt for å finne en løsning