Ordfø­reren stengte for kommen­tarer: – Mye støy

foto