Rakk innflyttingsfest før jul – nå starter salget av fire nye leiligheter