Blir kommu­nalsjef: – Trenger ikke styre med hard hånd, men jeg er ikke konfliktsky

foto