E18: Krever fotobokser og lavere farts­grense på ulykkes­strek­ning

foto