Planene møter massiv protest. Dette foreslår kommunedirektøren

foto