– Noen gråt og måtte stoppe opp under­veis i inter­vjuet

foto