Skadet av ekstremkulda - flere togavganger innstilt