Vil ha nytt liv i bygget og nye arbeidsplasser – senker prisen med over fem millioner kroner

foto