Her har de vært uten lege i nesten to år: – Mistenkeliggjøring!

foto