27 prosent høyere strømpriser presser opp konsumprisindeksen

foto