Her henger mannen ut fra brygga for å ta sit-ups – førte til full utrykning

foto