– Det ble oppdaget svart arbeid, farlig arbeid i høyden og manglende betaling av skatter og avgifter

foto