Meglet næringseiendommer for 1,7 milliarder i fjor