Tre falt over høyspentledning - startet brann i skogbunn