Kostnadene til nye Meierikvartalet kan øke med flere hundre millioner

foto