Har Tom Kristian funnet den naturlige spellemannsprisen?