Helikopter til raset: – Sprekkene i fjellet har åpnet seg mye fra i går

foto