Freya er funnet på et hemmelig sted i Oslofjorden

foto